Celková platba za cvičení v T.J. Sokol Zbraslav se skládá z

  • oddílového příspěvku placeného ve dvou částech pololetně
  • povinného členského příspěvku České obce sokolské (ČOS), který se platí na celý kalendářní rok najednou.

Oddílové příspěvky

Oddílové příspěvky se počítají za kalendářní rok, úhrada probíhá pololetně:

ODDÍLOVÉ POPLATKY KALENDÁŘNÍ ROK ÚHRADA POLOLETNĚ
Rodiče a děti 1200 Kč 600 Kč
Žactvo - všestrannost a míčové hry 1000 Kč 500 Kč
Žactvo - volejbal 1200 Kč 600 Kč
Lakros - děti 6-11 let 1700 Kč
podle počtu tréninků
850 Kč
podle počtu tréninků
Mažoretky 1200 Kč 600 Kč
Tanec - děti 1300 Kč 650 Kč
Tanec - dospělí 1200 Kč 600 Kč
Zdravotní cvičení 1100 Kč 550 Kč
Badminton - rekreační 1000 Kč 500 Kč
Volejbal - rekreační 1000 Kč 500 Kč


Členské příspěvky České obce sokolské (ČOS)

Hradí se jednou ročně na celý kalendářní rok.
Každý člen hradí pouze 1x za rok bez ohledu na počet oddílů, které navštěvuje.

SKUPINA PŘÍSPĚVEK
Děti a dorost 200 Kč za kalendářní rok
Důchodci od 65 let 100 Kč za kalendářní rok
Dospělí nad 18 let 500 Kč za kalendářní rok
Povinná sletová známka pro člena ČOS pro roky 2017 a 2018 50 Kč za roční známku

Poznámky:

Rozhodnutím ČOS byly od 1.1.2015 zvýšeny členské poplatky dospělých nad 18 let na 500 Kč za rok.

Rozhodnutím ČOS byly od 1.1.2017 zvýšeny členské poplatky dětí do 18 let a seniorů na 200 Kč za rok.

Rozhodnutím ČOS byla pro  roky 2017 a 2018 schválena povinná sletová známka pro všechny členy ČOS v ceně 50 Kč.

 

Kontakty

Poděkování

Na činnost a provoz TJ Sokol Zbraslav přispívají městská část Praha-Zbraslav a hlavní město Praha.

Hlavní město Praha

MČ Praha-Zbraslav