Zahajovací schůze Sokola ve čtvrtek 8.9.2011

Zveme všechny cvičitele, členy Sokola Zbraslav i případné zájemce o zřízení nových kroužků na zahajovací schůzi T.J. Sokol Zbraslav, která se koná ve čtvrtek 8.9.2011 od 20:00 v budově Sokolovny.

Kontakty

Poděkování

Na činnost a provoz TJ Sokol Zbraslav přispívají městská část Praha-Zbraslav a hlavní město Praha.

Hlavní město Praha

MČ Praha-Zbraslav