Program XV. všesokolského sletu

Červencový všesokolský slet je za dveřmi a tak přínášíme odkaz na sletové stránky s kompletním programem cvičení i doprovodného programu.

https://www.vsesokolskyslet2012.eu/program-oslav-150-let/hlavni-program-xv-sletu

Kontakty

Poděkování

Na činnost a provoz TJ Sokol Zbraslav přispívají městská část Praha-Zbraslav a hlavní město Praha.

Hlavní město Praha

MČ Praha-Zbraslav