Odešel bratr Vladimír Štěpán

S velkým zármutkem oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel dlouholetý obětavý člen a jednatel Sokola Zbraslav Ing. Vladimír Štěpán. Čest jeho památce.

Kontakty

Poděkování

Na činnost a provoz TJ Sokol Zbraslav přispívají městská část Praha-Zbraslav a hlavní město Praha.

Hlavní město Praha

MČ Praha-Zbraslav