Krátký film z otevření sokolovny v Radotíně v roce 1932

Pro zájemce o historii nejen naší jednoty, ale také přilehlých obcí, přikládám odkaz na dokumentární pořad České televize - Hledání ztraceného času. V devátém díle tématické Sokolské kroniky je také krátký film ze slavnostního otevření sokolovny v Radotíně 31. července 1932. Odkaz na pořad stránky ČT je zde. Samotný film z Radotína se v pořadu objevuje v čase 15:45 a trvá zhruba 40 vteřin.

Kontakty

Poděkování

Na činnost a provoz TJ Sokol Zbraslav přispívají městská část Praha-Zbraslav a hlavní město Praha.

Hlavní město Praha

MČ Praha-Zbraslav