21.března 2016 - valná hromada T.J. Sokol Zbraslav od 20 hod v sokolovně

Kontakty

Poděkování

Na činnost a provoz TJ Sokol Zbraslav přispívají městská část Praha-Zbraslav a hlavní město Praha.

Hlavní město Praha

MČ Praha-Zbraslav