18.března 2013 - valná hromada T.J. Sokol Zbraslav

volební valná hromada naší jednoty od 20 hodin v zasedací místnosti sokolovny

Kontakty

Poděkování

Na činnost a provoz TJ Sokol Zbraslav přispívají městská část Praha-Zbraslav a hlavní město Praha.

Hlavní město Praha

MČ Praha-Zbraslav